מספר הכניסות של הגולש באתר

 <p align="center"><font color="#000000" size="2"
face="Arial (Hebrew)"><strong>נכנסת לאתר הזה כבר<br>
<script language="JavaScript"><!--
var caution = false
function setCookie(name, value, expires, path, domain, secure) {
var curCookie = name + "=" + escape(value) +
((expires) ? "; expires=" + expires.toGMTString() : "") +
((path) ? "; path=" + path : "") +
((domain) ? "; domain=" + domain : "") +
((secure) ? "; secure" : "")
if (!caution || (name + "=" + escape(value)).length <= 4000)
document.cookie = curCookie
else
if (confirm("Cookie exceeds 4KB and will be cut!"))
document.cookie = curCookie
}
function getCookie(name) {
var prefix = name + "="
var cookieStartIndex = document.cookie.indexOf(prefix)
if (cookieStartIndex == -1)
return null
var cookieEndIndex = document.cookie.indexOf(";", cookieStartIndex +
prefix.length)
if (cookieEndIndex == -1)
cookieEndIndex = document.cookie.length
return unescape(document.cookie.substring(cookieStartIndex +
prefix.length, cookieEndIndex))
}
function deleteCookie(name, path, domain) {
if (getCookie(name)) {
document.cookie = name + "=" +
((path) ? "; path=" + path : "") +
((domain) ? "; domain=" + domain : "") +
"; expires=Thu, 01-Jan-70 00:00:01 GMT"
}
}
function fixDate(date) {
var base = new Date(0)
var skew = base.getTime()
if (skew > 0)
date.setTime(date.getTime() - skew)
}
var now = new Date()
fixDate(now)
now.setTime(now.getTime() + 365 * 24 * 60 * 60 * 1000)
var visits = getCookie("counter")
if (!visits)
visits = 1
else
visits = parseInt(visits) + 1
setCookie("counter", visits, now)
document.write(visits)
// --></script><br>
פעמים</strong></font></p>

 

 

 

טקסט עולה ונעצר בלחיצות על כפתור

   <marquee id="scroller" direction=up width=150 height=150 style="background-color:lightyellow;border:1px solid black; text-align:left;padding:5">הטקסט שלך</marquee>

<br>
<script>
if (document.all)
scroller.stop()
</script>
<a href="javascript:scroller.start()">start</a> | <a href="javascript:scroller.stop()">stop</a>
 
 
 
 
 
כפתור רענן
 <script type="text/javascript">
/*
*/
</script>
 
<form>
<input type="button" value="רענן" onclick="location.reload()">
</form>
 
 
 
 
 
חצים בסוף ובתחילת כל דף - כדי לעלות ולרדת בזריזות
<div id="staticbuttons" style="position:absolute;">
<a href="javascript:" onmouseover="myspeed=-thespeed" onmouseout="myspeed=0"><img
src="כתובת החץ לכיוון מעלה" border="0"></a><br>
<a href="javascript:" onmouseover="myspeed=thespeed" onmouseout="myspeed=0">
<img
src="כתובת החץ לכיוון מטה" border="0"></a>
</div>
 
<script>
 
 
var Hoffset=70 //Enter buttons' offset from right edge of window (adjust depending on images width)
var Voffset=80 //Enter buttons' offset from bottom edge of window (adjust depending on images height)
var thespeed=9 //Enter scroll speed in integer (Advised: 1-3)
 
var ieNOTopera=document.all&&navigator.userAgent.indexOf("Opera")==-1
var myspeed=0
 
var ieHoffset_extra=document.all? 15 : 0
var cross_obj=document.all? document.all.staticbuttons : document.getElementById? document.getElementById("staticbuttons") : document.staticbuttons
 
function positionit(){
var dsocleft=document.all? document.body.scrollLeft : pageXOffset
var dsoctop=document.all? document.body.scrollTop : pageYOffset
var window_width=ieNOTopera? document.body.clientWidth+ieHoffset_extra : window.innerWidth+ieHoffset_extra
var window_height=ieNOTopera? document.body.clientHeight : window.innerHeight
 
if (document.all||document.getElementById){
cross_obj.style.left=parseInt(dsocleft)+parseInt(window_width)-Hoffset
cross_obj.style.top=dsoctop+parseInt(window_height)-Voffset
}
else if (document.layers){
cross_obj.left=dsocleft+window_width-Hoffset
cross_obj.top=dsoctop+window_height-Voffset
}
}
 
function scrollwindow(){
window.scrollBy(0,myspeed)
}
 
function initializeIT(){
positionit()
if (myspeed!=0){
scrollwindow()
}
}
 
if (document.all||document.getElementById||document.layers)
setInterval("initializeIT()",20)
 
</script> 
 
 
 
 
 
 
סקר אוטומטי עם תשובות
   
<table cellSpacing="0" cellPadding="0" width="200" border="1"> 
<tr> 
<td align="center">איך נראה לך האתר?</td> 
</tr> 
<tr> 
<td align="right">גרוע<input onclick="alert(value)" type="radio" value="אז מה אתה עושה פה?" name="myradio"><br> 
טוב<input onclick="alert(value)" type="radio" value="טוב אז אני ינסה לשפר" name="myradio"><br> 
מצויין<input onclick="alert(value)" type="radio" value="תודה" name="myradio"> 
</td> 
</tr> 
</table>
     
 
 
 
 
 
טופס יצירת קשר
<form action="כתובת@אימייל.הקלידוכאן" method="post" enctype="text/plain"> 
<div align="right"> 
<table border="0" cellpadding="0" 
cellspacing="0" width="580" bgcolor="white" <tr> 
<tr> 
<td align="middle" colspan="2" width="578"> 
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"> 
<tr> 
<td width="50%"> 
<p align="right"><b>שם משפחה</b><br> 
<input maxlength="40" name="LastName" onfocus="this.select()"dir="rtl" size="20"></td> 
<td width="50%"> 
<p align="right"> 
<b>שם <br></b> 
<input maxlength="40" name="Name" onfocus="this.select()" dir="rtl" size="20"></td> 
</tr> 
<tr> 
<td width="50%"><p align="right"><b>מספר איסיקיו<br></b> 
<input maxlength="40" name="ICQ" onfocus="this.select()" dir="rtl" size="20"></p> 
</td> 
<td width="50%"> 
<p align="right"><b>אימייל<br></b> 
<input maxlength="40" name="Email" onfocus="this.select()" size="20"></td> 
</tr> 
</table> 
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"> 
<tr> 
<td width="50%"> 
<p align="right"> 
<b> 
ההודעה שלך<br> 
</td> 
<td width="50%" valign="top"><p align="right"><b>נושא</B> 
<br> 
בקשה למשהו חדש באתר 
<input type="radio" name="nose" value="בקשה למשהו חדש באתר" checked><br> 
הצעות 
<input type="radio" name="nose" value="הצעות"><br> 
הערות והארות 
<input type="radio" name="nose" value="הערות והארות"><br> 
פירסום 
<input type="radio" name="nose" value="פירסום"><br> 
הצטרפות לצוות האתר 
<input type="radio" name="nose" value="הצטרפות לצוות האתר"><br> 
שונות 
<input type="radio" name="nose" value="שונות"></p></td> 
</tr> 
</table> 
</td> 
</tr> 
<tr> 
<td align="middle" colspan="2" width="578"> 
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"> 
<tr> 
<td> 
<P align=center> 
<input type="submit" name="Send" value="שלח הודעה"></P> 
</td> 
<td> 
<P align=left><input type="reset" value="נקה טופס"></P> 
</td> 
</tr> 
</table> 
</td> 
</tr> 
</table> 
</div> 
</form>
<TEXTAREA width: 381; height: 308; border: 1pt solid black; background-position: 0%" dir="rtl" name=Message rows=11 cols=37>
 
 
 
 
 
 
 
 
מונה כניסות מזוייף
עד היום ביקרו <SPAN class=yred id=demo>     </SPAN> גולשים באתר</P> 
<SCRIPT language=JavaScript><!-- 
//כאן יש לשנות את תאריך פתיחת האתר 
var openDay = new Array(21,8,2005);//תאריך פתיחת האתר 
//כאן תוכל לקבוע כמה גולשים יספרו כל יום באתר 
var evryDay = 200;// כל יום יספרו 200 גולשים 
// מכאן לא לשנות 
var vizitEvrySec = 24*60*60/evryDay;//כל כמה שניות יספר גולש 
var toDay = new Date();//התאריך היום 
openDay[1]--; 
var startDay = new Date(openDay[2],openDay[1],openDay[0],00,00,00); 
var hfrsh = (toDay - startDay)/1000;//הפרש הזמן מפתיחת האתר עד היום שניות 
var total = parseInt(hfrsh / vizitEvrySec); 
demo.innerHTML = '  '+total+'  '; 
// --></SCRIPT>
 
 
 
 
 
 
 
 
הפנייה לעמוד/אתר לבחירתך
    <SCRIPT language="JavaScript">
<!--
window.location="http://www.moomoo.co.il"
-->
</SCRIPT>
 
 
 
 
 
חסימת מקש ימני ושמאלי
    <body onSelectStart="return false">
 
<script language="javascript">
document.oncontextmenu = function(){return false}
if(document.layers) {
window.captureEvents(Event.MOUSEDOWN);
window.onmousedown = function(e){
if(e.target==document)return false;
}
}
else {
document.onmousedown = function(){return false}
}
</script> 
</script>
 
 
 
 
 
 
קבל שלום יפה
    
 
                  <script language="JavaScript">
<!--ג
// This script and many more are available free online at -->
    <!-- The JavaScript Source!! http://javascript.internet.com -->
    <!-- Begin
    function testIt() {
    Response = "";
    while ((Response == "") || (Response == "")){
    Response=prompt ("מה שמך?", "");
    }
    if (Response != null)
    alert ("שלום לך " + Response + ""); 
    }
    // End 
// -->
                  </script>
                  <font face="Ms Sans Serif" size=2><input type="button" name="button1"      value="רוצים לקבל שלום יפה?לחצו כאן"      onclick="testIt()">
 
 
 
 
 
 
 
 
משפט רנדומלי
    
 
<font size="2" face="arial (hebrew)"> 
<script language="JavaScript"> 
<!-- 
// Begin 
var links = 39; // set this to the number of links you have below! 
var date = new Date(); 
var rd = date.getMinutes(); 
var ra = rd % links; 
var re = ++ra; 
var text = "document.write(re)"; 
if (re == 1) { 
text = "אם תשמור על ראש פתוח, המח שלך עלול ליפול"; 
if (re == 2) { 
text = "חבר בצרה הופך ליהיות צרה"; 
if (re == 3) { 
text = "אל תתנו לי עצות! אני יכול לטעות גם בלי עזרה!"; 
if (re == 4) { 
text = "כולם לובשים מסכות, אבל רק בפורים כולם מודים בזה"; 
if (re == 5) { 
text = "החיים זה כמו קפה: פעם הפוך, פעם בבוץ, ופעם שחור- ואם זה לא אחד מהם: זה נס"; 
if (re == 6) { 
text = "אל תאהב את מי שאתה משיג, תשיג את מי שאתה אוהב"; 
if (re == 7) { 
text = "שלושה דברים אי אפשר להחזיר לאחור: חץ שנורה, מילה שנאמרה, טעות שנעשתה"; 
if (re == 8) { 
text = "אל תשפוט את מי שניסה ונכשל, תשפוט את מי שלא ניסה"; 
if (re == 9) { 
text = "עבודת צוות היא חיונית. היא מאפשרת לכל אחד להאשים מישהו אחר!"; 
if (re == 10) { 
text = "לפעמים הצדק הוא רק כוכב לכת"; 
if (re == 11) { 
text = "אל תחלום על מה שאתה רוצה לעשות, תתעורר ותעשה את זה"; 
if (re == 12) { 
text = "תמיד תחשוב בצורה הפוכה מהרגיל - ותגלה שיש שני צדדים למטבע"; 
if (re == 13) { 
text = "אדם שקרן חייב להיות בעל זיכרון מעולה"; 
if (re == 14) { 
text = "אני לא אומר כל מה שאני חושב ולא חושב כל מה שאני אומר"; 
if (re == 15) { 
text = "כשאנשים קטנים עושים צל גדול, סימן שהשמש שוקעת"; 
if (re == 16) { 
text = "כל אדם שמכור להימורים מוכן להתערב איתך שהוא לא כזה"; 
if (re == 17) { 
text = "יש אנשים שאוכלים כדי לחיות, ויש אנשים שחיים בשביל לאכול"; 
if (re == 18) { 
text = "נחמד להיות חשוב אבל חשוב להיות נמחד"; 
if (re == 19) { 
text = "לפעמים עדיף לשתוק ושיחשבו שאתה מטומטם, מאשר תדבר ושידעו שזה נכון"; 
if (re == 20) { 
text = "הבן אדם עושה את הכסף, הכסף לא עושה את הבן אדם"; 
if (re == 21) { 
text = "זה לא שקר כל עוד אתה מאמין בזה"; 
if (re == 22) { 
text = "חקלאי טוב חורש גם בבוץ"; 
if (re == 23) { 
text = "הומור הוא דבר רציני"; 
if (re == 24) { 
text = "עזוב אותך פירסומות, כשאתה באמת צמא- שתה מים"; 
if (re == 25) { 
text = "בני אדם לועגים לדברים שאינם מבינים"; 
if (re == 26) { 
text = "מצפון: קול שאומר לך לא לעשות משהו אחרי שכבר עשית אותו"; 
if (re == 27) { 
text = "הרצוי לא מצוי, המצוי לא רצוי והרצוי והמצוי - נשוי"; 
if (re == 28) { 
text = "כלב נובח אינו נושך"; 
if (re == 29) { 
text = "מים שקטים חודרים עמוק"; 
if (re == 30) { 
text = "להבטיח ולאהוב אינו עולה כסף"; 
if (re == 31) { 
text = "מותר להעתיק, אסור להיתפס"; 
if (re == 32) { 
text = "האינטיליגנציה מזהה מה שהיה. הגאונות מזהה מה שיהיה"; 
if (re == 33) { 
text = "סוף מעשה במחשבה תחילה"; 
if (re == 34) { 
text = "לעולם לא שוכחים אדם כל עוד כדאי לזכור אותו"; 
if (re == 35) { 
text = "המשחק אינו מסתיים עד שהוא נגמר"; 
if (re == 36) { 
text = "בלבול הוא השם שאנו קוראים לסדר שאיננו מבינים"; 
if (re == 37) { 
text = "הסבלנות היא מחצית החוכמה"; 
if (re == 38) { 
text = "בכל יום יש שמש חדשה"; 
if (re == 39) { 
text = "ךופה ארוק התא המל- סקרנות"; 
if (re == 40) { 
text = "תשתדל לתת יותר ממה שמצפים ממך ועשה את זאת ברצון"; 
if (re == 41) { 
text = "כיצד תציל בחורות מאונס? תתאפק"; 
if (re == 42) { 
text = "תמיד תשאפו לטוב ביותר גם אם אתם לא מצליחים בכך"; 
if (re == 43) { 
text = "לעולם אל תפריע למי שמחלק לך מחמאות, תהנה מהן"; 
if (re == 44) { 
text = "אל תתן לעבר לדכא אותך, תנסה לתקן אותו"; 
if (re == 45) { 
text = "למד את כל החוקים ורק לאחר מכן תשבור כמה מהם"; 
if (re == 46) { 
text = "תמיד כדאי לקרוא גם את השורות הכי קטנות"; 
if (re == 47) { 
text = "השתיקה היא התשובה הטובה מכולם"; 
if (re == 48) { 
text = "כאשר אתה מפסיד, אל תפסיד את הלקח"; 
if (re == 49) { 
text = "תאמין באלוהים ותבטח בו, אך עדיין תנעל את הבית בלילה"; 
var link="+text+"; 
document.write(text); 
// End 
// --> 
</script></font> 
</center>
 
 
 
 
 
מילים זזות על רצועה
    <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"> <HTML><HEAD> <META http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=windows-1255"> <META content="MSHTML 6.00.2600.0" name=GENERATOR></HEAD> <BODY> <MARQUEE direction=right width="30%" bgColor=white height=10> הטקסט שיזוז על הרצועה </MARQUEE><A 
 
 
 
 
 
 
חסימת מקש ימני עם הודעה
    <script language="Javascript1.2">
<!--
message = "את ההודעה כותבים כאן";
bV  = parseInt(navigator.appVersion)
bNS = navigator.appName=="Netscape"
bIE = navigator.appName=="Microsoft Internet Explorer"
function nrc(e) {
   if (bNS && e.which > 1){
      alert(message)
      return false
   } else if (bIE && (event.button >1)) {
     alert(message)
     return false;
   }
}
document.onmousedown = nrc;
if (document.layers) window.captureEvents(Event.MOUSEDOWN);
if (bNS && bV<5) window.onmousedown = nrc;
//-->
</script>
 
 
 
 
 
חסימת מקש ימני בלי הודעה
     <script>
document.oncontextmenu = function(){return false}
if(document.layers) {
window.captureEvents(Event.MOUSEDOWN);
window.onmousedown = function(e){
if(e.target==document)return false;
}
}
else {
document.onmousedown = function(){return false}
}
</script>
 
 
 
 
 

מקוווה שעזרתי!

רק משתמשים רשומים יכולים להגיב. לחצו כאן עכשיו כדי להירשם או להתחבר!

תגובות אחרונות

תאריך: 11/10/2018
הודעה: איך עושים פתיתי שלג
תאריך: 10/10/2018
הודעה: איך שמים שירים
תאריך: 10/10/2018
הודעה:

דיי, באמת?!

האתר JUST FUN,

עושה תחרות אתרים!!!!!

רוצים להירשם??

כתבו לי בתגובות:

שם:

האתר שאני רוצה לשים בתחרות:

תאריך:

וכמובן שהפרסים רשומים שם:

לחצו על התמונה כדי להגיע לתחרות:

4490638.gif

 

תאריך: 21/08/2018
הודעה: היי יש לי אתר חדש בשם movie free וכל יום עולה סרט\סדרה חדש\ה היום עלה באתר שלי הסרט אושן 8 זה סרט מדהים אני ישמח שתיכנסו ותגיבו♥
תאריך: 17/01/2018
הודעה:

גם לכם נמאס מפרסומים בתגובות?!

גם אתם רוצים עוד כניסות ואנשים פעילים?

גם אתם רוצים למצוא אתרים מעניינים וחדשים?

אז תרשמו אל רכבת האתרים! [=

מאת: מיכל2004
תאריך: 05/08/2017
הודעה: היי לכולם, באתר michstars יש ספיישל קיץ וזה בא עם המון הפתעות מגניבות וחדשות!! הוספנו את כוכב היום,פינה ליוטיוברים, שדרגנו את פינת ה-vs ועוד מלא הפתעות חדשות... אז כנסו ל-michstars
מאת: denis012
תאריך: 03/08/2017
הודעה: אתר יפה מאוד וצבעוני ממש כמו צילום אירועים
תאריך: 16/07/2017
הודעה: f0be341388d7e3a45a920ad2442b3da6596b086f לחצו על שמי כדי להגיע לאתר♥
מאת: גולי~
תאריך: 11/07/2017
הודעה:

חדש באתר גולי ♥

השלמות בשבילכם!

תחרות אתרים  ששווה להרשם!

הבנים והבנות! עם פעילויות מטורפות!

טיפ חדש~ הכישרון או החלום? השקעתי המון!

ועוד פוסטים, פעילויות, טיפים, DIY, מדריכים עזרים....

כל העמודים מקושרים!

כנסו עכשיו ♥

 

מאת: lior pereg
תאריך: 06/07/2017
הודעה: rose blog בלוג חדש דנדש בהנהלת ליאור, כבר פעיל שווה לכם להיכנס!
עמוד:
כניסות שונות: 92404
עמודים נצפים: 116089
האתר עודכן לאחרונה בתאריך 18/04/2017

האתר האתר של הקייטיקאטס נבנה באמצעות מומו אתרים - בניית אתרים לילדים בחינם.
כל הזכויות שמורות ל ו \ או ליוצרי התוכן המקוריים. רוצים לבנות אתר בחינם? לחצו כאן עכשיו!
נתקלתם בתוכן פוגע? תוכן מפר זכיות יוצרים? לחצו כאן כדי לדווח לנו.