תרגיל לשוטרים מתחילים 3: חוזרים לאימונים לצפייה ישירה

תרגיל לשוטרים מתחילים 3: חוזרים לאימונים
תרגיל לשוטרים מתחילים 3: חוזרים לאימונים לצפייה ישירה קיצוצים בתקציב כופים סגירה של בתי ספר לשוטרים. כדי להיות הוגנים, מציבים את בתי הספר בתחרות זה מול זה. וכעת הבוגרים מן הסרט הראשון יכולים לשוב לבית הספר, הפעם כמורים. כמובן שמכאן הכל יכול רק להידרדר...
תרגיל לשוטרים מתחילים 3: חוזרים לאימונים לצפייה ישירה ועוד מאות סרטים לצפייה ישירה בחינם