שעת האפס לצפייה ישירה

שעת האפס
גרעין כדור הארץ חדל מלהסתחרר, דבר שהעצים את הקרינה האלקטרומגנטית על כדור הארץוגרם לאסונות רבים. מאורע זה יכול להיגמר בהתמוטטות כדור הארץ. תקוותה היחידה של האנושות מסתכמת בקבוצת "טרנאוטים" אותה מוביל פרופסור לגיאופיזיקה. ביחד הם יוצאים למבצע הצלתכדור הארץ בספינת עומק ניסיונית.
ועוד מאות סרטים לצפייה ישירה בחינם