הפרויקט של רביבו - מחרוזת שבת

שנת יציאה 2012

סגנון מזרחי

הפרויקט של רביבו - מחרוזת שבת

מילים

לכה דודי

לכה דודי לקראת כלה,

פני שבת נקבלה.

לכה דודי לקראת כלה,

פני שבת נקבלה.

שמור וזכור בדיבור אחד,

השמיענו אל המיוחד,

אדוני אחד ושמו אחד,

לשם ולתפארת ולתהילה.

לקראת שבת לכו ונלכה,

כי היא מקור הברכה,

מראש מקדם נסוכה,

סוף מעשה במחשבה תחילה.

לכה דודי לקראת כלה,

פני שבת נקבלה.

לכה דודי לקראת כלה,

פני שבת נקבלה.

עונג שבת

דודי ירד לו מכרמו,

ופרי גפנו הביא עמו,

פרחים קטף לו בדרכו,

ושיר לו בלבבו.

חמה שקעה במערב,

וכבר מאז זרח כוכב,

מלאה שבת הדרת זהב,

איש איש באוהליו.

ובשבת, הוא יזמר,

בחיל, ורעד,

שירי הלל, לאלוהיו,

על טוב, ונחת.

עזרני אל חי

עזרני אל חי, להכניע,

אלי, אלי,

עזרני אל חי, להכניע,

אלי, אלי,

את יצר, המפתה, המריע,

את יצר, המפתה, המריע.


מבלתך, אין מושיע, להושיעני,

מבלתך, אין מושיע, להושיעני.


יאבבבאי באיי באאאייי...


אוווו..

שבת מתנה

מילים: אביהו מדינה.

לחן: אביהו מדינה.


אחכה, ימים שישה,

לבואה, של המלכה,

לא עמל, לא דאגה,

ולא עצב, ותוגה,

כי ביום, זה יום שבת,

זמירות, לאל אשא.

אזמר בקולי,

וההד עונה לי,

אודה לאלי, אל הטוב,

השבת נתנה,

לעמו מתנה,

לכל נפש, מנוחה.


אזמר בקולי,

וההד עונה לי,

אודה לאלי, אל הטוב,

השבת נתנה,

לעמו מתנה,

לכל נפש, מנוחה.

שלום לך {לבן} דודי

מילים: רבי שלמה אבן גבירול.

לחן: מוחמד וואהבי {אלג'יראי}.


שלום לבן דודי, הצח והאדמון,

שלום לבן דודי, הצח והאדמון,

שלום לך מאת, רקה כמו רימון,

שלום, לבן דודי,

שלום, לבן דודי.


אהההה..


כשיבוא השישי

כשיבוא השישי, אליך ישראל,

שמור, וגם זכור, כה אמר האל,

כשיבוא השישי, אליך ישראל,

שמור, וגם זכור, בך בחר האל.


ליבי שמח, וקורנים פניי,

מלאכים מעליי,

ריח מור, יפיחו בשמיי,

תחת אלוהיי.


ליבי שמח, וקורנים פניי,

מלאכים מעליי,

אתענג בניגוני שיריי,

ישראל אחריי.


וראה בנים, לבניך,

יהיו סביב, שולחנך.

ישלח מלאך, לפניך,

ניצב על יד, ימינך,

יה אלי, ניצב על יד, ימינך.


*כי אשמרה שבת*

מילים: רבי אברהם אבן עזרא.

לחן: תימני עממי.


כי אשמרה שבת, אל ישמרני,

כי אשמרה שבת, אל ישמרני,

אות, היא, לעולמי עד,

בינו וביני,

אות, היא, לעולמי עד,

בינו וביני.


אתפללה, אל אל, ערבית ושחרית,

אתפללה, אל אל, ערבית ושחרית,

מוסף, וגם מנחה, הוא יענני,

מוסף, וגם מנחה, הוא יענני,

הוא יענני,

הוא יענני.

קליפ

הורדה

להורדת הפרויקט של רביבו - מחרוזת שבת לחץ כאן