בן סנוף - שיר למעלות

שנת יציאה 2011

סגנון חסידי

בן סנוף - שיר למעלות

מילים

אשא עיני אל-ההרים, מאין יבא עזרי. 
עזרי, מעם ה', עושה שמים וארץ. 
אל יתן למוט רגלך; אל ינום שומרך. 
הנה לא ינום ולא יישן שומר ישראל. 
ה' שומרך ה' צלך על-יד ימינך. 
יומם השמש לא יככה וירח בלילה. 
ה' ישמרך מכל-רע ישמור את-נפשך. 
ה' ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם.

קליפ

הורדה

להורדת בן סנוף - שיר למעלות לחץ כאן