איציק קלה - אבא נשמה

שנת יציאה 1978

סגנון מזרחי

איציק קלה - אבא נשמה

מילים

אתה בראת עולם
נתת בי נשמה
אתה בראת את כולם
ואת הנצח המר
ובמרחק אני רואה ניצוץ
כמו אור של יום ראשון
ומרחב אני רואה ציפור
שעפה לחפש לה את הדרור

אבא נשמה אהההה בשמיים
אבא בורא עולם
תפקח לי את העיניים
שאלך בדרך ולא אמעד
יהיה לי ערך בעולם
מודה אני לפניך בורא עולם

אתה בראת עולם
נתת לי נחמה
אתה יצרת בשר ודם
אדם ובהמה
ובמרחק אני רואה ניצוץ
כמו אור של יום ראשון
ובמרחב אני רואה ציפור
שעפה לחפש לה את הדרור

אבא נשמה אהההה בשמים
אבא בורא עולם
תפקח לי את העיניים
שאלך בדרך ולא אמעד
יהיה לי ערך בעולם
מודה אני לפניך בורא עולם

אבא נשמה אהההה בשמים
אבא בורא עולם
תפקח לי את העיניים
שאלך בדרך ולא אמעד
יהיה לי ערך בעולם
מודה אני לפניך בורא עולם

אבא נשמה שבשמים
אבא בורא עולם
תפקח לי את העיניים
שאלך בדרך ולא אמעד
יהיה לי ערך בעולם
מודה אני לפניך בורא עולם

אבא נשמה אהההה בשמים
אבא בורא עולם תפקח לי את העיניים
שאלך בדרך ולא אמעד
יהיה לי ערך בעולם
מודה אני ליפניך...

קליפ

הורדה

בחר שרת הורדה:

convert2mp3

mp3tuber

youtube2mp3

איציק קלה - אבא נשמה להורדה