חיים משה - צור משלו

שנת יציאה 1989

סגנון חסידי

חיים משה - צור משלו

מילים

צוּר מִשֶּׁלּוֹ אָכַלְנוּ, בָּרְכוּ אֱמוּנַי
שָׂבַעְנוּ וְהוֹתַרְנוּ כִּדְבַר ה'

הַזָּן אֶת עוֹלָמוֹ,רוֹעֵנוּ אָבִינוּ
אכלנו מלחמו, ומיינו שתינו.
על כן נודה לשמו, ונהללו בפינו,
אמרנו וענינו, אין קדוש כה':

בשיר וקול תודה, נברך לאלהינו,
על ארץ חמדה טובה, שהנחיל לאבותינו.
ומזון וצדה, השביע לנפשנו,
חסדו גבר עלינו, ואמת ה':

רחם בחסדך, על עמך צורנו,
על ציון משכן כבודך,
זבול בית תפארתנו.
ובן דוד עבדך, יבא ויגאלנו,
רוח אפינו, משיח ה':

יבנה המקדש, עיר ציון תמלא,
ושם נשיר שיר חדש, וברננה שם נעלה.
הרחמן הנקדש, יתברך ויתעלה,
על כוס יין מלא, כברכת ה':

קליפ

הורדה

בחר שרת הורדה:

convert2mp3

mp3tuber

youtube2mp3

חיים משה - צור משלו להורדה