יוני יעיש - שיכרות נעימה

שנת יציאה 2013

סגנון ישראלי

יוני יעיש - שיכרות נעימה

מילים

שכרות נעימה עוד מעט אתפקח
עוד מעט אבוא
שכרות נעימה לא אינני בורח
וזורק את הכול
שכרות נעימה שִכְני בחיקי
כמו מים זורמים הֵיִי מנגינה
שהיתה כחבר בימים רחוקים

הן זה אני שצחק בך היה מאושר
בקרבך התרוצץ לא נשמר
ונשבר בך תמיד
ונשאר
כי הבריאות בי חולה עד אין קץ
עוד מעט אהיה מתלוצץ בקרבך
וצוחק מהתל בעצמי ובכלל
מקלל את כולם

שִכְרות נעימה עוד מעט אתפקח
עוד מעט אבוא
שִכְרות נעימה לא אינני בורח
וזורק את הכול
שִכְרות נעימה עוד אצרוב שירתי
בצִבְעי מלבושך אל תהי לי זרה
אם תשוב בִּינַתי להשכין בי שברים
להשיב בִּי שגרה

קליפ

הורדה

בחר שרת הורדה:

convert2mp3

mp3tuber

youtube2mp3

יוני יעיש - שיכרות נעימה להורדה